Välkommen till AMOLO Foresight Consulting

AMOLO Foresight Consulting AB grundades 2014, som ett bolag med två verksamhetsgrenar.

Den ena delen utgörs av konsultverksamhet inom FoU (forskning och utveckling) och har sin grund i en lång erfarenhet av planering och styrning av forskning, teknikutveckling och innovation samt utbildning inom dessa områden. Utförare är Mats Olofsson, som tillika är VD i AMOLO Foresight Consulting AB.

Den andra delen utgörs av bifirman Anne Olofsson Psykoterapi och Handledning. Anne är legitimerad psykoterapeut med mottagning i Helsingborg. Hennes verksamhet beskrivs närmare på en separat hemsida, som nås på  http://www.aopsykoterapi.se